Pogoji poslovanja

Prosimo preberite splošne pogoje, ker vsebujejo pomembne informacije.

Z uporabo www.nazdravje.si ste v celoti seznanjeni s pogoji uporabe, navedenimi tukaj. Če se ne strinjate z njimi in jih ne sprejemate, prosimo, ne uporabljajte te spletne strani.

1. Opredelitve
Portal www.nazdravje.si, ponuja spletne storitve preko spletne strani www.nazdravje.si, ki jo upravlja Janja Kovačević, (v nadaljevanju: portal www.nazdravje.si) na World Wide Web spletu (v nadaljevanju: Internet).

Storitev obsega zagotavljanje informacijskih storitev, nakup izdelkov, svetovanje strank in izvajanje finančnih transakcij. Te storitve združeno zagotavljajo www.nazdravje.si, pridružena podjetja in tretje osebe.

Izraz “spletna stran” v teh pogojih uporabe, se nanaša na vse spletne strani, ki se nahajajo v domeni nazdravje.si.

Uporabnik ali končni uporabnik je vsaka oseba, ki je na kakršen koli način neposredno ali posredno uporabljala storitve www.nazdravje.si.

2. Splošno
Ti pogoji uporabe predpisujejo pogoje, ki se nanašajo na uporabo spletnih strani www.nazdravje.si s strani končnih uporabnikov.

Pravica do uporabe teh spletnih mest je osebna pravica končnega uporabnika in se na noben način ne more prenesti na druge fizične ali pravne osebe.

Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se pri uporabi internetnega omrežja včasih pojavijo tehnične težave pri delovanju portala in s tem prekinitev storitve. Takšni in podobni dogodki so pod nadzorom www.nazdravje.si, zato www.nazdravje.si ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov ali kak drug dogodek, ki se lahko zgodi med opravljanjem storitev s strani portala www.nazdravje.si.

Portal www.nazdravje.si si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodnega obvestila, če meni, da je to potrebno, odpraviti ali spremeniti katerega od pogojev uporabe spletne strani.

Portal www.nazdravje.si lahko preneha pošiljati kakršne koli informacije, spreminjati ali prenehati prenašati podatke ter spremeniti hitrost prenosa podatkov in vse druge funkcije.

3. Sprememba pogojev
Če se pogoji uporabe spremenijo in uporabnik še naprej uporablja spletno stran na spletnem mestu www.nazdravje.si, se šteje, da sprejema pogoje uporabe v spremenjenem obrazcu. Morebitne spremembe ali izbris pogojev uporabe veljajo za tretje osebe takoj po objavi na spletni strani www.nazdravje.si. Vsaka uporaba, razen seznanjanja s spremembami pogojev, spletne strani, ki zadeva končnega uporabnika, po takšni spremembi, se bo razumelo kot sprejetje teh sprememb. Iz tega razloga spodbujamo vse uporabnike, da občasno pregledajo to stran in preučijo morebitne spremembe pogojev uporabe.

4. Oprema
Končni uporabnik je odgovoren za nakup in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z vso programsko in strojno opremo, ki jo ima v lasti in uporablja, ter drugo opremo, potrebno za dostop in uporabo spletne strani www.nazdravje.si, in s tem povezane vse stroške. Portal www.nazdravje.si ni odgovoren za kakršnokoli škodo na napravi končnega uporabnika, ki bi lahko nastala zaradi uporabe spletne strani na naslovu www.nazdravje.si.

5. Vedenje končnih uporabnikov
Spletne strani na spletnem mestu www.nazdravje.si in na drugih spletnih straneh, ki so zdaj ali kasneje vsebovane ali kako drugače dostopne preko zunanjih povezav na spletno stran www.nazdravje.si, so avtorsko zaščitena dela in so last portala www.nazdravje.si.

Končni uporabnik spletnega mesta na spletnem mestu www.nazdravje.si ne sme uporabljati za oglaševanje ali izvedbo komercialnega, verskega, političnega ali nekomercialnega oglaševanja, vključno s pozivom uporabnikov spletne strani www.nazdravje.si, da postanejo člani drugih spletnih ali offline storitve, ki predstavljajo neposredno ali posredno konkurenco ali potencialno konkurenco na portalu www.nazdravje.si.

6. Intelektualno lasništvo
Vsi materiali (vključno brez omejitev, z besedilom, s programsko opremo, fotografijami, video posnetki, grafiko, glasbo, zvokom, design portalom, kot tudi celotno vsebino spletnih strani portala www.nazdravje.si v skladu s slovenski predpisi), ki se nahajajo na spletni strani www.nazdravje.si portal v lasti Janja Kovačević, ki upravlja portal www.nazdravje.si ali uporablja z izrecnim dovoljenjem imetnikov avtorskih pravic in imetnikov pravic do blagovne znamke in / ali oblikovanja, kot tudi v skladu z drugimi potrebnimi odobritvami.

Vsako kopiranje, distribuiranje, prenos, objava, povezovanje, globoko povezovanje spletne stran portala www.nazdravje.si brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika  je STROGO PREPOVEDANO!

Vsaka kršitev teh pogojev, ki lahko privedejo do kršitve avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali pravice katere koli druge oblike intelektualne lastnine, lahko pripelje do začetka civilnih ali gospodarskih postopkov in / ali kazenskega pregona zoper storilcev.

Uporabnik lahko s spletnega mesta www.nazdravje.si prenese, natisne in shrani zaščitene materiale samo za namen lastne in osebne uporabe. Osebni materiali morajo imeti vodni žig ali logotip na spletni strani www.nazdravje.si, ki je odgovorna za zagotavljanje lastnika dela.

To ni dovoljeno kopirati, prerazporediti, prenašati, objavljati ali komercialno izkoriščati prenesenega materiala, brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika portala, in imetnikom avtorskih pravic.

7. Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti
Končni uporabnik se strinja, da je uporaba te spletne strani izključno odgovornost končnega uporabnika.

Portal www.nazdravje.si ni v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki lahko izhaja iz uporabe ali nezmožnosti, da delno ali v celoti uporabi spletne strani www.nazdravje.si.

Lastnik portala ne more zagotoviti, da uporaba spletnih strani portala www.nazdravje.si ne bo prekinjena, ali pa, da bo brez napak; niti ne more jamčiti za (in) posledice, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani,ne more jamčiti za točnost, zanesljivost ali vsebino vseh informacij, storitev in blaga, danih preko te spletne strani.

Ta izjava velja za vso škodo ali morebitno škodo, ki jo je zaradi slabe kvalitete, napake, razen prekinitve, izbrisa, okvare, povzročila zamuda pri operaciji ali prenosu računalniškega virusa, prekinitve v komunikacijski liniji, kraji, uničenju ali nepooblaščenem dostopu, spremembi ali zlorabi zapisa ali katero koli drugo dejanje.

V nobenem primeru ne Janja Kovačević, ali druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri ustvarjanju, proizvodnji ali distribuciji te spletne strani, ali z njimi povezanih naprav, kakor tudi kakršne koli programske opreme, ne bo odgovoren za kakršno koli škodo ki je lahko posledica uporabe ali posledica nezmožnosti uporabe teh spletnih strani. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da so pogoji tega poglavja povezani s celotno vsebino teh spletnih mest.

Portal www.nazdravje.si se prav tako izrečno ograjuje v vsakem smislu od vsebine materiala na spletnih straneh tretjih strani, na katere bi se lahko pristopilo s spletne strani www.nazdravje.si. V slučaju da korisnik pristopi spletnim stranem tretjih strani, isti to počne isključno in samo na lastno odgovornost, in s tem je vsaka odgovornost portal www.nazdravje.si izključena.

Končni uporabnik se strinja, da bo zavaroval in ne bo imel za odgovorne predstavnike Janja Kovačević, portal www.nazdravje.si, podružnice, za odgovorne njihovih oseb, izvzema se jih iz vseh odškodninskih zahtevkov in stroškov, vključno s pravnimi stroški, in da niso odgovorni za veze, ki se lahko s temi internetnimi spletnimi mesti ustvarijo s strani končnega uporabnika.

8. Razno
Končni uporabnik je odgovoren za oceno točnosti, popolnosti ali koristnosti katerih koli informacij, mnenj, mnenj, nasvetov ali katere koli druge vsebine, ki je na voljo na spletnem mestu www.nazdravje.si.

Portal www.nazdravje.si vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki jih vzdržujejo drugi ponudniki vsebin. Te povezave so bile ustanovljene samo za lažje medsebojno poslovno sodelovanje, in ne kot potrditev s strani portala www.nazdravje.si za vsebino na spletnih mestih tretjih oseb. Iz tega razloga portal www.nazdravje.si izrecno zanika kakršno koli povezavo s vsebino in ne preverja točnosti materialov na spletnih straneh tretjih oseb. Če se končni uporabnik odloči za dostop do spletne strani tretje osebe, to počne na lastno odgovornost.

Če nimate pismenega dovoljenja ali podpisane pogodbo z lastnikom portala www.nazdravje.si, v katerem on izrecno dovoljuje, da se to stori, ne morete postaviti povezave do tretje spletne strani www.nazdravje.si, ki niso v lasti www.nazdravje.si. Če uporabnik dostopa do spletnih strani tretjih oseb in do njih uporablja nezakonito dano povezavo do portala www.nazdravje.si, to stori le na lastno odgovornost, kar pomeni vsako izključitev odgovornosti portala www.nazdravje.si.

Naslovi poglavij, uporabljeni v teh pogojih uporabe, služijo samo za lažjo usmeritev in na noben način ne vplivajo na razlago besedila v njih.

Če so določbe teh pogojev uporabe v celoti ali delno neizvršljive, to ne spremeni učinkovitosti drugih določb teh pogojev in neveljavno določbo se nadomesti z veljavno določbo, ki v smislu in pravni podlagi najbolj ustreza določbi, ki je izničena in neveljavna.

Če nobena stran s pogodbno ne uporabi svojih pravic v skladu s temi pogoji, se ne bo štela za opustitev ali izgubo teh pravic ali katere koli druge pravice, določene tukaj.

Sedež lastnika spletne strani www.nazdravje.si je v Republiki Hrvaški.

Janja Kovačević
Vukovarska 4, 40000 Čakovec, Hrvatska
Mob: 00385 998152552
E-mail: info@nazdravje.si

Za pravne spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe spletnih portalov www.nazdravje.si (razen če poseben dogovor ni navedeno drugače) so v pristojnosti sodišča v Čakovcu, Hrvaška, in se obravnavajo v skladu s slovensko zakonodajo.

Končni uporabnih spletnih strani se strinja, da je vsaka polemika ali zahtevek, ki izhaja iz kršenja odločbe, ali da je v zvezi s kršenjem pogojev, v zvezi z njihovim izvajanjem, pristojno sodišče v Čakovcu, Hrvaška.

Zapreti Moja košarica
Zapreti Seznam želja
Zapri Nedavno ogledano
Zapreti
Zapreti
Kategorije